Project de nieuwe docent

Project de nieuwe docent

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs is een maatschappelijk probleem dat vraagt om creatieve oplossingen. Het traject ‘De Nieuwe Docent’ is bedoeld om hoogopgeleide statushouders met een onderwijsachtergrond voor te bereiden op een latere instroom als docent. 

Ons project De Nieuwe Docent is van oorsprong een sociaal activeringsproject met vooruitzicht op een baan. Zo gaan we de komende jaren ons project verankeren in het gemeentelijke programma uit de nieuwe Wet Inburgering.
De nieuwe Wet Inburgering zoekt naast een taalmodule ook projecten om statushouders sneller aan een baan te helpen. Hiervoor is vrijwilligerswerk essentieel. Zo maken de gemeenten afspraken met verschillende instanties om de statushouders naast hun 3-daagse taalmodule ook sociaal te activeren.

Bieden van perspectief
Door de statushouder laagdrempelig kennis te laten maken met het Nederlands onderwijssysteem werken we aan perspectief op een baan in de toekomst en helpen we tegelijkertijd de statushouder met het vinden van aansluiting bij de maatschappij. Veel van de nieuwkomers kennen de baanmogelijkheden binnen de onderwijswereld onvoldoende. Daarom zien we dat er vaak verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject sociaal te activeren en te coachen middels een heldere en op maat gemaakte planning slagen we erin deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving. 

Baanparticipatie via Intensief Coaching
Samen met Altijd-de sociale kant hebben we een programma ontwikkeld onder de naam 'Intensief Coaching'. Met behulp van een online tool 'Jobport' worden de deelnemers in 10 stappen geholpen om inzicht te verkrijgen in werkgelegenheid. We beginnen in groepjes en daarna krijgt elke deelnemer één-op-één coaching van een jobcoach.

In 'De nieuwe docent' hebben we ervoor gekozen om twee hoofdgroepen te creëren, genaamd 'Perspectiefgroep' en 'Baanparticipatiegroep'. De Perspectief groep bestaat uit deelnemers met een taalniveau tot B1. In deze groep gaan we meer nadruk leggen op sociale activering. In de groep Baanparticipatie leggen we de nadruk op activering in arbeidsparticipatie en/of deelname aan een bestaand leerwerktraject.

Functie eisen

Doelgroep: De Nieuwe Docent beoogt om vluchtelingen met een onderwijsachtergrond binnen de looptijd van een jaar met eventuele uitloop naar drie jaar vanaf dag één professioneel te begeleiden richting docentschap in Nederland. Wij maken daarbij gebruik van een sterke keten van partners (een landelijk netwerk van onderwijsinstellingen) waar de statushouders als vrijwilliger actief kunnen zijn. Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden support wanneer gevraagd. Wij ontzorgen daarbij nadrukkelijk de onderwijsinstellingen van hun ondersteuningsverplichting richting de statushouder.

Project de nieuwe docent

Sollicitatie procedure

Stap 1Je komt solliciteren

Je komt solliciteren

Wil jij meer informatie omtrent onze dienstverlening of wil je gewoon kennismaken? Neem dan contact met ons op!

Stap 2 Je kan je bij ons aanmelden

Je kan je bij ons aanmelden

Je kan je bij ons aanmelden op een vacature, project of community. Weet je niet wat bij je past, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je dan graag verder.

Stap 3Je ontvangt een reactie

Je ontvangt een reactie

Wanneer je hebt gereageerd op een community of project, zal je een mail ontvangen met daarin de verdere instructies. Reageer je op een vacature, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Stap 4We gaan voor je aan de slag!

We gaan voor je aan de slag!

Afhankelijk waar je je voor hebt aangemeld, zetten we de procedure in gang volgens de gemaakte afspraken. 

Altijd-dsk BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.