"Sociaal werk kent geen beperkingen,

behalve degene die we zelf maken"

 

~ Altijd - de sociale kant ~

Project VIT

Schrijf je in

Het VIT programma richt zich op het dichten van het gat tussen de vraagkant van de IT leerwerktrajecten en het potentiële aanbod vanuit de statushouders. 
Er is een groot tekort in de IT-branche. Alleen al in 2021 zijn er ca 40.000 vacatures gezet op vacaturesites voor personeel met een IT-profiel. Voor deze sector is de vacaturegraad het hoogste in Nederland: 77 per duizend banen.
Leerwerktrajecten binnen de IT kunnen de weg naar IT vergemakkelijk maar er zijn drie obstakels die de toegang tot deze leerwerktrajecten bemoeilijken:

 1. Taalniveau Engels is vaak niet voldoende: In IT branche heeft men naast Nederlandse taal een gematigd niveau Engels taal (minimaal  A2-B1 is vereist). Leermiddelen richting IT zijn in het Engels en hierdoor kunnen veel nieuwkomers niet meedoen met IT leerwerktrajecten.
 2. Er zijn weinig afgestudeerden binnen de digitale sector in het land van herkomst. Uit onze eigen enquête heeft ongeveer 13% van de 225 geënquêteerden die in IT willen werken, daadwerkelijk een passende vooropleiding. 
 3. De leerwerktrajecten zijn toegankelijk vanaf B2 niveau of hoger: In onze kennisuitwisseling met de partners ITPH en Make IT Work kwam naar voren dat zij veel potentiële kandidaten mislopen omdat nieuwkomers pas in aanmerking komen wanneer zij B2 niveau in Engels of Nederlands hebben behaald. Tot dat moment is er weinig zicht op aspirant kandidaten. In de tussentijd zijn deze kandidaten vaak al bezig met andere baan participatie trajecten die niet altijd passen bij hun potentie of ambities.

We hebben IT-mentoren aangetrokken om ons te ondersteunen in het VIT-project. Deze mentoren zijn statushouders van Turkse afkomst die nu in de IT werken. We gebruiken de term ‘lotgenoten’ waarin we naar deze groep verwijzen. We zetten ze in verschillende fasen. Zo helpen de mentoren

 • Perspectief: Er wordt een onlinementorgesprek gevoerd waarin de deelnemer vragen kan stellen over de weg naar IT.
 • Selectie: Op basis van persoonlijke gesprekken helpen deze mentoren ons bij het selecteren van de juiste kandidaten en voorzien ons van relevante informatie.
 • Begeleiding: Tijdens de begeleiding kunnen deelnemers met inhoudelijke vragen terecht bij IT-mentoren. Ook helpen de mentoren bij kennissessies en voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Meedenken, ontwerpen en evalueren: Mentoren helpen ons en ook onze partners om het VIT-programma verder te ontwikkelen door feedback te verzamelen en zelf te geven.

Sector:  VIT programma richt zich op de voorbereiding op bestaande en succesvolle IT leerwerktrajecten. Hierin werken wij samen met ITPH Academy. Daarnaast zullen wij ook de andere soortgelijke IT leerwerktrajecten benaderen voor de uitstroom zoals Make IT Work, Capgemini Academy, HYF, Motopp of Do Good Only. Het draait dus om de digitale sector in brede zin. Anders gezegd: de bestaande en succesvolle leerwerktrajecten bepalen de koers samen met de oplossing partners (bestaande uit ex vluchtelingen in IT), de inhoud en de uitstroom van VIT programma. 

Doelgroep: Binnen de doelgroep nieuwkomers richten wij ons op statushouders die een taalniveau hebben van A2 tot B2 en gemotiveerd zijn om in de digitale sector te werken. 

Selectie: Selectie wordt gedaan door een team bestaande uit mentoren (ex-vluchteling, lotgenoot) die nu in IT werken. Na doorlopen van selectiestappen bestaande uit motivatie, mentor gesprek, huiswerk en tot slot intake worden de kandidaten geselecteerd.


Werk zoeken, matchen, arbeidsovereenkomst aangaan:  
Dit onderdeel is binnen ons samenwerkingsconvenant met ITPH Academy ondergebracht en bestaat uit de volgende stappen:   

 • Stap 1: een kandidaat meldt zich aan  
 • Stap 2: de kandidaat wordt gescreend  
 • Stap 3: de kandidaat doorloopt test en assessment  
 • Stap 4: de kandidaat wordt voorgedragen aan potentiële werkgevers  
 • Stap 5: er is een match gevonden, werkgever en kandidaat geven aan bereid te zijn om een intentieverklaring te ondertekenen voor een arbeidsovereenkomst  
 • Stap 6: de kandidaat start het scholingstraject, na 4 weken bepalen kandidaat en werkgever of er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het tekenen van de intentieverklaring  
 • Stap 7: de kandidaat doorloopt het traject met goed resultaat (en behaalt de beoogde certificaten en legt de praktijkopdracht met voldoende resultaat af)  
 • Stap 8: de kandidaat en werkgever tekenen een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden (min 32 uur, kandidaat is niet meer afhankelijk van uitkering) 
 • Stap 9: de werkgever betaalt het traject  

Samenwerkingpartners:
ITPH Academy
Stichting Fenyx
The Cinty Language Center
Open Embassy / Platform Nieuwkomers & Werk
Regioplan
Goldschmeding Foundation

Waar ligt jouw kracht?

Samenwerking om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Giftback

Ondersteuning voor jongeren met een fysieke beperking met de zoektocht naar een baan

Emma at Work
Samen sterk, begeleiding en samenwerking voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking
Inclumunity

Het begeleiden van nieuw aangekomen hoogopgeleide vluchtelingen of immigranten naar werk

We'RHere
Het Jobcoach Netwerk

Wij zijn een sociaal projectbureau voor detacheren, recruitment en projecten die samenwerkt met verschillende opleiders, reintegratiebedrijven en stichtingen. Wij hebben als gemeenschappelijk doel inclusie en diversiteit te vergroten op de arbeidsmarkt.

Door onze samenwerkingen hebben wij een actief bereik van ruim 4000 talenten in het hele land die ons de mogelijkheid geeft om bedrijven en instanties te voorzien van passend personeel.


Altijd-de sociale kant B.V. biedt een volledige oplossing voor SROI en MVO doelen van verschillende organisaties. Zo kunnen we samen kijken naar duurzame oplossingen en kwalitatieve resultaten voor jullie als organisatie. Ons eerste doel is organisaties ontzorgen en voor onze talenten een zachte landing te creëren binnen de organisatie.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, wij zullen u met plezier te woord staan: 085-7326225 of via info@altijd-dsk.nl

Contact

Meer informatie?

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Altijd-dsk BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.