"Sociaal werk kent geen beperkingen,

behalve degene die we zelf maken"

 

~ Altijd - de sociale kant ~

Sociaal Detacheren

Bureau Altijd is als sociaal projectbureau speciaal ingericht voor mensen die hindernissen ondervinden bij deelname aan en het uitvoeren van activiteiten op de arbeidsmarkt.
Bij detacheren treedt Bureau Altijd op als juridisch werkgever. Wij gaan daarbij met de opdrachtgever/inlener een inleenovereenkomst aan waarin onder andere het uurtarief wordt afgesproken. Bureau Altijd gaat met de werknemer een arbeidsovereenkomst aan. De werknemer heeft dus een dienstverband bij Bureau Altijd, maar is werkzaam bij de inlener volgens de voorwaarden en de bepalingen die binnen het inlenend bedrijf gelden.

Detacheren

Bij detacheren wordt vooraf de contractduur en een vast aantal contracturen afgesproken.  

Beschut Werken

De gemeente kan ook mensen via een detachering in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers laten werken. De werknemer op een beschutte werkplek valt onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever waar hij of zij in dienst is. Beloning geschiedt ten minste conform het wettelijk minimumloon.

HR-Advies 

Medewerkers van Bureau Altijd kunnen je ondersteunen bij en informatie verstrekken over:

 • Arbeidsrechtelijke en HRM-vraagstukken;
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten waarbij sprake is van de toepassing van subsidies, premiekortingen en loondispensatie;
 • Belastingtechnische vragen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten;
 • De toepassing van cao’s.

Bureau Altijd biedt een volledige oplossing voor SROI en MVO doelen van verschillende organisaties. Zo kunnen we samen kijken naar duurzame oplossingen en kwalitatieve resultaten voor jullie als organisatie. Ons eerste doel is om organisaties te ontzorgen en voor onze talenten een zachte landing te creëren binnen de organisatie.

Ontzorgen

Bij een match ontzorgen wij onze opdrachtgevers op alle aspecten binnen het juridisch werkgeverschap;

 • Nieuwe medewerkers kunnen tot maximaal 4 jaar flexibel worden ingezet.
 • Tijdens de contractperiode kan de inlener toetsen of de medewerker past binnen de organisatie en in staat is de afspraken na te komen en de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
 • Bureau Altijd zorgt voor transparante uurtarieven waarmee de inlener de personeelskosten kan plannen.
 • Geen verplichtingen t.a.v. de Wet verbetering poortwachter en geen premie-verhogende risico’s bij (langdurige) ziekte.
 • Bureau Altijd zorgt voor een regelmatige en tijdige salarisbetaling op basis van de betalingssystematiek en betalingsperiodiek van Bureau Altijd.
 • Geen salaris-, contract- of personeelsadministratie en/of aansluitingen bij de Belastingdienst of pensioenfondsen vereist.
 • Bureau Altijd verzorgt de tijdige afdracht van de sociale premies, belastingen en wettelijke pensioenverplichtingen volgens het SNA Keurmerk.
 • Bureau Altijd factureert periodiek en de inlener ontvangt hiervan een overzichtelijke factuur.
 • De medewerker bouwt sociale rechten op overeenkomstig de voorzieningen binnen een dienstverband.
 • Bureau Altijd levert deskundig en gratis HR-advies inclusief professionele ondersteuning op het gebied van de wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht.
 • Bureau Altijd is NEN 4400-1 gecertificeerd.

Extra voordelen van Sociaal Detacheren via Bureau Altijd

 • Bureau Altijd is door de Belastingdienst bevoegd verklaard om loonkostensubsidies van gemeenten vrijgesteld van BTW te verrekenen met inleentarieven.
 • Binnen 48 uur ontvangt de inlener via e-mail een offerte voor de detacheringsvergoeding per uur. Na goedkeuring kan het dienstverband direct ingaan.
 • Bureau Altijd verzorgt de gehele administratieve documentenstroom met een minimale belasting voor de inlener.
 • Bureau Altijd factureert altijd periodiek achteraf, gebaseerd op de daadwerkelijke salarisbetaling aan de medewerker.
 • Opbouw pensioen na 8 weken dienstverband.
 • Bureau Altijd maakt gebruik van een gespecialiseerde arbodienst voor de doelgroep.
 • U heeft geen eHerkenning nodig.
 • Arbeidsvoorwaarden conform NBBU-cao.

NBBU CAO

Altijd-dsk BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.